دانشگاه علمی کاربردی فنی و حرفه ای کاشان با همکاری دانشگاه کاشان برگزار می نمایید:
۹۶/۹/۱۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی فنی و حرفه ای کاشان در تاریخ 12و13آذرماه اولین همایش معرفی صنایع مستقر در اتاق صنعت و هنر کاشان با عنوان میز صنعت و هنر با همکاری دانشگاه کاشان در تالار آزادی دانشگاه در ساعت 14 الی18 در رابطه با معرفی شرکت های هنری و شرکت های فنی به همراه با نمایشگاه از این شرکت ها برگزار می گردد. 

بازگشت