گزارش بازدید دانشجویان از شرکت سنگامیک - آذر 96
۹۶/۹/۱۲

 بازدید در روز پنجشنبه مورخ 96/09/09 از شرکت سنگامیک یزد واقع در شهرک صنعتی استان صورت پذیرفت.  این شرکت در خصوص تولید انواع موزائیک ، سنگفرش موفق عمل نموده است و بازار نسبتا خوبی دارا می باشد.

در این بازدید در ابتدا دانشجویان با مواد اولیه  ، ترکیب آن ، مراحل خرید و غیره آشنا  شدند

 

بازگشت