برگزاری جلسه هم اندیشی رییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و اعضای هیأت رئیسه کانون انجمن های صفنی آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد کشور
۹۶/۹/۶

 

 

 

 

 

 جلسه هم اندیشی رییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  و اعضای هیأت رئیسه کانون انجمن های صفنی آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد کشور امروز یکشنبه مورخ 5/9/96 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، این جلسه با حضور دکتر سلیمان پاک سرشت، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس این سازمان، اله کرم لیراوی، رئیس کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای و سید اشرفی و مومنی اعضای هیأت رئیسه این کانون برگزار شد.

بنا بر این گزارش، دو طرف در خصوص تداوم و توسعه همکاری بین سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و کانون انجمن های صنفی آموزشگاههای آزاد فنی وحرفه ای گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، کانون مذکور مهمترین تشکیلات آموزشگاهی در سراسر کشور بوده و و پل ارتباطی بین ستاد سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و آموزشگاههای آزاد است.

این گزارش می افزاید: کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای از تشکیلات کانون های استانی ( 29 کانون در حال حاضر) و حدود 260 انجمن صنفی آموزشگاهی منتج شده است.

 

بازگشت