حضور دانشجویان مرکز در مسابقات ورزشهای همگانی استانی و کسب عنوان دومی مرکز شرفدارکلا در این رقابتها
۹۶/۱۰/۵
بازگشت