کسب رتبه اول مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان در بین دفاتر کارآفرینی استان سیستان و بلوچستان
۹۶/۱۰/۹

به منظور تجلیل از کارآفرینان، مخترعین و دفاتر کارآفرینی برتر مراکز علمی کاربردی استان سیستان و بلوچستان مراسمی در مورخ 7/10/96 در محل دانشکده ی مهندسی شهید نیکبخت استان با حضور رئیس واحد استانی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای و تعدادی از مدیران استان، روسای مراکز علمی کاربردی و جمعی از کارآفرینان زیرمجموعه ی دانشگاه علمی کاربردی در ساعت 19 برگزار شد. در این مراسم که به منظور تجلیل از مراکز برتر و همچنین کارآفرینان و مخترعین برگزار شد، بر اساس ارزیابی انجام شده مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان در بین  دفاتر کارآفرینی تمامی مراکز علمی کاربردی استان به عنوان برتر شناخته شده و رتبه اول را به خود اختصاص داد که مورد تقدیر قرار گرفت .

گفتنی است در این مراسم آقای محمد یدالله پور کارشناس پژوهش مرکز نیز با ثبت یک اختراع و همچنین برگزاری نمایشگاه در تهران و استان مورد تقدیر قرار گرفت . در این راستا آقای نوید خزاعی یکی از مدرسین گروه طراحی دوخت مرکز نیز به عنوان کارآفرین برتر شناخته شد و با اهداء لوح و هدیه از زحمات ایشان تجلیل گردید.

بازگشت