فراخوان ثبت نام برای متقاضیان تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی
۹۶/۱۱/۵

 

 

 

 

 

 

دومین فراخوان ثبت نام برای متقاضیان تدریس دانشگاه جامع علمی کاربردی در بهمن ماه اعلام می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از فراخوان ثبت نام برای متقاضیان تدریس دانشگاه جامع علمی کاربردی در بهمن ماه سال جاری خبر داد.

دکتر محمد حسین امید بیان کرد: رشته هایی را که مراکز آموزش نیاز به مدرس دارند، اطلاع رسانی می شود و دوباره ثبت نام از متقاضیان صورت می پذیرد، در مهلت مقرر مدارک از متقاضیان اخذ می شود و در جلسات مصاحبه با کارگروه های تخصصی، مورد ارزیابی قرار می گیرند.

 

 

بازگشت