برگزاری همایش تخصصی مکانیک وبرق خودرو در مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای کاشان
۹۶/۱۱/۹

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای کاشان همایشی تخصصی مکانیک و برق خودرو با حضور دانشجویان رشته مکانیک این مرکز برگزار گردید.

در این همایش در خصوص آشنایی با انواع گیر بکس اتوماتیک،معرفی قطعات مختلف گیربکس اتوماتیک و معرفی و آموزش دستگاه ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک مطالبی بیان گردید.

 

بازگشت