به منظور آموزش مهارت های نرم به دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی و جویندگان کار صورت گرفت: اولین رویداد مهارتی کارگرد جاب میت درمرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی وحرفه ای برگزار شد
۹۶/۱۱/۱۴

 

 

 

 

 

 

 

اولین رویداد مهارتی کارگرد «جاب میت» به منظور آموزش های مهارت های نرم به دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی و جویندگان کار برای کارآفرینی و ورود به بازارکار درمرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی وحرفه ای برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیت مربی وپژوهش های فنی وحرفه ای، روز پنج شنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه جاری این رویداد مهارتی با حضور رییس، معاونین و مسئولین این مرکز، مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان البرز و جمعی از دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی و جویندگان کار در سالن همایش های شهید آوینی مرکز تربیت مربی  و پژوهش های فنی و حرفه ای برگزار شد.

بنابراین گزارش، در اولین رویداد مهارتی کارگرد جاب میت تلاش شد تا با تغییر نگرش شرکت کنندگان نسبت به فضای کسب وکار وتأکید براهمیت لزوم یادگیری مهارت های نرم و برخی آموزش ها، شرایط و انگیزهای لازم در شرکت کنندگان برای کسب فرصت های شغلی فراهم شود.

بر اساس این گزارش، در این کارگرد کارگاه هایی با عناوین: مهارت های نرم و تجربه کارآفرینان موفق، فعالیت های آموزشی ارتباطات و مهارت های خوب گوش دادن و مهارت های شغلی قرن 21 با محتوای آموزشی مهارت های نرم برگزار شد.

 همچنین در اولین رویداد مهارتی کارگرد جاب میت، 50 فرصت شغلی در حوزه های مختلف شرکت های دانش بنیان معرفی شد که در این خصوص جویندگان کار برای دستیابی به فرصت های شغلی اعلام شده مورد مصاحبه قرار گرفتند.

 

بازگشت