ارائه مقاله پژوهشگر مرکز بیرجند در چهارمین کنگره ملی آموزشهای عالی مهارت، فناوری و اشتغال
۹۶/۱۱/۲۵
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای بیرجند، چهارمین کنگره ملی آموزشهای عالی مهارت، فناوری و اشتغال به همت دانشگاه جامع علمی کاربردی در محل تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد. در این همایش، 244 مقاله توسط محققان از سراسر کشور ارسال که از این تعداد 86 مقاله بعد از داوری مورد پذیرش قرار گرفت.
شایان ذکر است در این همایش که 24 و 25 بهمن برگزار گردید، از استان خراسان جنوبی یک مقاله توسط سید علیرضا اسلامی پژوهشگر مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای بیرجند با عنوان "کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش های مهارتی با تأکید بر مراکز علمی کاربردی" پذیرش و ارائه شد.
بازگشت