در دیدار با اعضای کانون خبرگان و کارآفرینان مهارتی ایران و مدال آوران مسابقات جهانی مهارت مطرح شد: مسابقات ملی مهارت نیازمند منابع، سازماندهی و حمایت های ملی است
۹۶/۱۲/۱۴

 

 

 

 

 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکیدکرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجری برگزاری مسابقات ملی مهارت در کشور است و برگزاری شایسته این مسابقات عزم و مشارکت جدی دیگر دستگاه ها را می طلبد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دکتر پاک سرشت، معاون وزیر و رئیس این سازمان در دیدار با اعضای کانون خبرگان و کارآفرینان مهارتی ایران و مدال آوران مسابقات جهانی مهارت با تأکید بر اهمیت جایگاه نخبگان مهارتی در حوزه مهارت آموزی گفت: باید جریان فراگیری برای پذیرش نخبگان مهارتی در جامعه اتفاق بیفتد.

 نخبگان مهارتی در افزایش حساسیت جامعه به ضرورت مهارت آموزی نقش مهمی دارند

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تأکید کرد: بهره مندی از توان و استعدادهای نخبگان مهارتی در مسائل حوزه مهارت آموزی، کارآفرینی و اشتغال و حمایت از این نخبگان اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: نخبگان و خبرگان مهارتی علاوه بر ارتباط با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باید در ارتباط گسترده با عموم مردم قرار بگیرند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: نخبگان مهارتی می توانند در افزایش حساسیت جامعه به ضرورت مهارت آموزی نقش مهمی ایفا کنند.

دکتر پاک سرشت گفت: نخبگان مهارتی سرآمدان پیشرفت و توسعه کشور  بگونه ای که می توان گفت  گره ­های حوزه مهارت آموزی کشور با همراهی خبرگان و نخبگان مهارتی گشوده می شود.

رئیس این سازمان در ادامه اظهار داشت: جامعه هنوز ارزش و جایگاه واقعی نخبگان مهارتی را نپذیرفته است که تبعات آن به لایه های مختلف جامعه بر می گردد بنابراین ضروری است جریان فراگیری برای پذیرش جامعه در این زمینه شکل بگیرد.

وی افزود: نخبگان مهارتی به عنوان پیشروان عرصه مهارت آموزی باید تجارب خود را در اختیار جامعه بگذارند و لذت مهارت آموزی و ماهر بودن را به مردم منتقل کنند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از شکل گیری کمپین رسانه ای این سازمان با هدف ترویج و توسعه فرهنگ مهارت آموزی خبر داد و تمام دلسوزان این عرصه را به مشارکت در این زمینه دعوت کرد.

دکتر پاک سرشت با نقد رویداد محوری در حوزه نخبگان مهارتی گفت: باید رابطه پایداری و مستمری بین این سازمان و تشکل خبرگان مهارتی ایجاد شده  تا جامعه به اهمیت مهارت آموزی واقف شود.

 

پذیرش نخبگی در قلمرو مهارتی، آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی را  به همراه دارد

وی با بیان این که نخبگی در جامعه ما فقط در حوزه علمی پذیرفته شده است، گفت: پذیرش نخبگی در قلمرو مهارتی آثار اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی زیادی را می تواند همراه داشته باشد.

دکتر پاک سرشت خطاب به نخبگان حاضر در این نشست گفت: ایده های محصول محور و تولید محور شما در سنجش مهارت افراد می تواند به ما کمک کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به بیان اهمیت مسابقات ملی و جهانی مهارت پرداخت و گفت: موضوع مسابقات مهارت باید توسط همه دستگاه‌های ذی ربط جدی گرفته شود.

وی تصریح کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجری برگزاری مسابقات ملی مهارت در کشور است و برگزاری شایسته این مسابقات عزم و مشارکت جدی دیگر دستگاه ها را می طلبد.

دکتر پاک سرشت گفت: همکاری و نقش آفرینی سایر دستگاه ها در برگزاری مسابقات ملی مهارت باعث ارتقای جایگاه و ارزش افزایی  این رویداد مهم در دو سطح  ملی و جهانی می شود.

رئیس این سازمان تأکیدکرد: با توجه به این که مسابقات مهارت در بعد ملی برگزار می شود نیازمند منابع و الگوهای ملی و همچنین ساز و کارها و سازماندهی ملی در عالی ترین سطوح است.

وی افزود: دست اندرکاران و دستگاه های مرتبط و مؤثر با این حوزه باید شناسایی شوند که نخبگان مهارتی در این زمینه می توانند نقش آفرین باشند.

دکتر پاک­ سرشت در ادامه بر انسجام، همراهی و هم سویی نخبگان مهارتی به عنوان یک خانواده واحد تأکید کرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در خاتمه اعلام کرد: برای پذیرش نخبگان مهارتی در بنیاد ملی نخبگان مجدانه در حال پیگیری هستیم.

 

 

بازگشت