غبار روبی مزار شهدای گمنام مرکز
۹۶/۱۲/۲۲

به مناسبت 22 اسفند سالروز بزرگداشت شهدا، غبار روبی و فاتحه خوانی از مزار شهدای گمنام مرکز توسط ریاست و اساتید دانشگاه انجام پذیرفت.

بازگشت