ما میتوانیم
۹۷/۱/۲۰

 دانشمندان جوان ایرانی با موفقیت بزرگ خود در دانش هسته ای در واقع آینده بلند مدت انرژی ملت ایران را تضمین کردند و این سر رشته را نباید به هیچ قیمیتی از دست داد.    (مقام معظم رهبری مد ظله العالی) 

واحد فرهنگی علمی کاربردی فنی و حرفه ای کاشان

بازگشت