شعار سال 1397 حمایت از کالای ایرانی
۹۷/۱/۲۰

 صب بنر و پلاکارد در مورد شعار 1397در مورد حمایت از کالای ایرانی در دانشگاه علمی کاربردی فنی و حرفه ای کاشان توسط روابط عمومی 

بازگشت