پیام معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به همایش مهارت آموختگان کارآفرین
۹۷/۱/۲۴

 

 

 

 

 

 امروزه کارآفرینی به عنوان یک راهبرد ملی برای دستیابی به موفقیت های اقتصادی، رفاه و برابری اجتماعی، رفع فقر، توسعه فرهنگ، خلاقیت و نوآوری، فرصت شناسی و ارزش آفرینی در کلیه جوامعی که هدف آنها ثبات در تمام زمینه ها است، نهادینه شده است. بدون شک این رویکرد می تواند زمینه ساز استفاده حداکثری از مزیت های رقابتی و استفاده با دید بهینه سازی از مزیتهای نسبی باشد.

در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال «حمایت از کالای ایرانی» نامیده شده است، توسعه و بسط آموزشهای مهارتی با همت والا و بی شائبه همه دست اندر کاران عرصه آموزشهای فنی و حرفه ای محقق می شود که استفاده از ظرفیت های مختلف تمامی سازمان ها، ارگان ها و دانشگاه ها کلید پیشرفت این حرکت است. جوانان ایرانی ظرفیتهای رشد خوبی دارند و همین مهم ارائه آموزش های مهارتی به این گروه را از اهمیت بسیار زیادی برخوردار کرده است. خیل عظیم جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ها که اکنون طالب شغل و ورود به بازار کار هستند، لزوم توجه به این حیطه را چندین و چند برابر شده است.

جوانان باید بیاموزند که نوع جدیدی از زندگی، تحت عنوان زندگی کارآفرینانه در انتظار آنهاست. رشد و پیشرفت تکنولوژی، فضای کسب و کار را دگرگون شده و نیازهای جدید تعریف شده اند و نوع زندگی امروزه نیز تعریف دیگری پیدا کرده است.

امروزه کسب مهارتهای جدید و کاربردی، بسط توانایی ها و ظرفیتهای کارآفرینانه نیز می تواند قدم مهم دیگری در راه رفع مشکل بیکاری، حرکت به سوی تعالی اجتماعی، تغییر مثبت فرهنگ جمعی و استفاده بهینه از منابع باشد.

امید است، تمامی حرکت ها و برنامه ها و سیاست ها، با اولویت بومی سازی به سمت ایجاد اشتغال با ثبات پیش رفته و با استعانت از فرمایشات مقام معظم رهبری، استقلال کامل در همه زمینه ها به دست آید. موفقیت و کامیابی همه دست اندکاران عرصه کارآفرینی و مهارت آموزی را از درگاه خداوند توانا خواهانم.

 

 

 

بازگشت