همایش کارآفرینی ویژه ی دانش آموزان هنرستان های آموزش پرورش توسط علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان برگزار شد
۹۷/۲/۱۱

 بر اساس هماهنگی و برنامه ریزی انجام شده با آموزش و پرورش ناحیه دو زاهدان در مورخ 10اردیبهشت 97همایشی تحت عنوان کارآفرینی و روش انجام پژوهش به منظور تقویت مهارت دانش آموزان در هنرستان فاطمه زهرای زاهدان توسط مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان برگزار شد. در این همایش که از ساعت هشت صبح لغایت یازده و نیم به طول انجامید آقای یدالله پور کارشناس پژوهش و مدرس این کارگاه روشهای کارآفرینی را توضیح داد و نمونه هایی از پژوهش‌ها و اختراعات مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان را برای دانش آموزان تشریح نمود

بازگشت