دکتر پاک سرشت در سومین همایش ملی آموزش عالی ایران مطرح کرد:همگرایی بین کنشگران آموزش های مهارتی ضروری است
۹۷/۲/۲۲

 

 

 

 

 

 دکتر پاک سرشت، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در پنل «آموزش مهارت و کار آفرینی» در سومین همایش ملی آموزش عالی ایران گفت: همگرایی بین کنشگران آموزش های مهارتی ضروری است.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، پنل آموزش مهارت و کار آفرینی در سومین همایش ملی آموزش عالی ایران، هجدهم اردیبهشت ماه با حضور دکتر سلیمان پاک سرشت، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دکتر صالحی عمران، رئیس دانشگاه علمی کاربردی، دکترحاتمی معاون نظارت و سنجش دانشگاه علمی کاربردی و دکتر عزیزی عضو هیت علمی کارآفرینی دانشگاه فنی و حرفه ای با موضوع آموزش های مهارت کارآفرینی در سالن علامه طباطبایی دانشگاه شهید بهشتی، برگزار شد.

دکتر پاک سرشت در پنل یاد شده با اشاره به نقش نظارت حاکمیتی در آموزش های فنی و حرفه ای اظهار داشت: نگاه تازه ای به آموزش های مهارتی شکل گرفته و سرمایه گذاری در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای به یک اولویت و اقدام اساسی کشورها تبدیل شده و در دستور کار تقریبا تمامی دولت ها قرار گرفته است.

وی افزود: پیچیدگی هایی در این سرمایه گذاری ها وجود دارد که در یکی ازگزارشات بانک جهانی نیز به آن  اشاره شده است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: در واقع مدیریت مؤثر این سرمایه گذاری با بخش آموزش های غیر مهارتی فرق دارد و فقط مدیریت سیاسی و سرمایه گذاری کافی نیست بلکه باید به چالش ها و پیچیدگی های موجود در آموزش مهارت نیر توجه بیشتری شود تا نتیجه بهتری به دست آید.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دریکی از شاخص های مطالعاتی کشورمان وضعیت آموزش های مهارتی در دو دهه گذشته نشان دهنده آن است که تعداد افرادی که در نهادهای آموزشی از آموزش مهارتی برخوردار شده اند رو به افزایش است و منحنی مربوط به ارائه آموزش رشد یافته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با توجه به رشد منحنی آموزش های مهارتی انتظار می رفت در مقطع متوسطه در آموزش و پرورش، آموزش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه علمی-کاربردی آموزش ها و اشتغال در یک مسیر حرکت کنند.

وی در ادامه گفت: اما در یک مقطع جهت گیری این دو کاملا باهم عوض شده است و اشتغال اثربخشی لازم را ندارد.

دکتر پاک سرشت گفت: از آنجایی که تجربه های تطبیقی سیاست گذاری در آموزش های مهارتی از دغدغه های  بدیهی دولت هاست و درجای مشخصی آموزش های مهارتی را رصد می کنند، برقراری روابط بین کنش گران مختلف نیز از مسائل اصلی آن ها است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تصریح کرد: اگر دولت ها  با رصد آموزش های مهارتی به نتیجه برسند که این آموزش ها کارایی لازم را ندارند و به شکل عادلانه در دسترس گروه های مختلف جامعه اعم از گروههای آسیب دیده گروه های دیگر قرار نگرفته اند پس به نتیجه می رسیم که یا سیستم درست کار نمی کند یا اگر خوب کار می کند، حتما عواملی در بخش ها وجود دارد که باید دولت  آن را کنترل کند.

 وی افزود:  بحث همبستگی، توزیع منطقه ای، توزیع اجتماعی، منافع توسعه و از این قبیل را نیز دولت دنبال می کند.

دکتر پاک سرشت با اشاره به وجود چالش های متعدد در مسیر آموزش های مهارتی گفت: آموزش های مهارتی کنشگران و ذینفعان فراوانی دارد که آن سیستم و نظامی که بتواند روابط این کنش گران مانند بخش خصوصی و دانشگاه ها ... را به شکلی تنظیم کند که حاصل جمع همه این همکاری ها و هدایت آنها در مسیرها و نقش های درستی که از آنها انتظار داریم باشد،  یعنی عرضه و تقاضا نقش خود را درست ایفا کنند، نتیجه مورد انتظار حاصل می شود.

معاون وزیر در ادامه گفت: سیاست گذاری آموزش های مهارتی در کشور ما از یک نظام پیوسته و همگرا پیروی نمی کند و سازمان های متعدد موارد مختلفی را در این حوزه دنبال می کنند.

وی گفت: در این مورد اولین شاهد فقدان سیاست های ملی است و در واقع سیاست های ملی آموزش باید بتواند به این سؤالاتی از جمله نقش آموزش مهارتی چیست؟ حقوق شهروندان نسبت به خدمات حرفه آموزش دولتی چیست؟ اهدا سیاسی عمده ما چیست؟مسؤولیت دولت و سایرگروه های ذینفع چیست؟ شرایط توزیع خدمات حرفه آموزش دولتی چیست؟ اولویت ها و الگوهای مهارت آموزش در بین گروه های اجتماعی چیست؟ ترکیب نظام مهارت آموزی ملی، ارائه دهندگان آموزش های مهارتی، روش های و الگوهای یادگیری، استانداردهای مهارت صلاحیت یادگیری چیست؟ شیوه سنجش مهارت ها و صدورگواهی نامه هاچگونه است؟ پاسخ دهد و اینها یک راهبرد کلان است که نقص آنها در نقش ورزی حکم ران است.

وی از دیگر مسائل و چالش های آموزش های مهارتی به تعداد زیاد مراجع تصمیم گیرنده در آموزش های فنی و حرفه ای به طوری که که هر دستگاه و نهاد تصمیم گیرنده با توجه به برداشت خود و ضرورت محیطی خاص عمل می کند، عدم پاسخگویی سریع که یکی از الزامات بحث آموزش مهارت با توجه به محیط متغیر اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی است،گنجاندن نظام متمرکز آموزشی همان طور که در آموزش و پرورش و آموزش عالی حاکم است،  در آموزش های مهارتی، عدم وجود نهاد ها و مؤسساتی برای رصد شواهد مطالعاتی، نبود نیروی انسانی متخصص برای مدیریت آموزشی، عدم وجود همکاری با بخش خصوصی اشاره کرد.

 

 

 

 

بازگشت