برگزاری محفل قرانی در مرکز با حضور همکاران و اساتید مجموعه در نمازخانه مرکز
۹۷/۳/۱۰
بازگشت