در راستای همکاری های مشترک سازمان آموزش فنی و حرفه ای و ستاد کل نیروهای مسلح صورت گرفت: حضور فعال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در نخستین همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه
۹۷/۳/۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در نخستین همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه که با هدف ایجاد جذابیت، نشاط و مهارت آموزی و با حضور نهادهای لشگری و کشوری مرتبط با حوزه مهارت آموزی و خدمت مقدس سربازی برگزار شد، حضور فعال یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دکتر سلیمان پاک سرشت، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس این سازمان به عنوان عضو اصلی در پنل تخصصی همایش یاد شده با موضوع مهارت آموزی سربازان در دوران قبل، حین و بعد از خدمت سربازی حضور یافت.

در این پنل دکتر پاک سرشت، در خصوص جایگاه آموزش های مهارتی برای ایجاد نشاط و جذابیت قبل از خدمت سربازی، اهمیت مهارت آموزی در حین دوران سربازی و تأثیر بی بدیل نقش آموزش های مهارتی در اشتغال کارکنان وظیفه بعد از دوران سربازی سخنرانی کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بر ضرورت نیازسنجی از بازار کار و تمرکز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به آموزش های مهارتی مورد نیاز سربازان در راستای این امر برای ورود به بازار کار بعد از دوران سربازی تأکید کرد.

براساس این گزارش، غرفه اختصاصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در نمایشگاه حاشیه نخستین همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه  با همکاری دفاتر راهبری اجرای آموزش و نظارت و  بهسازی و هدایت شغلی این سازمان بر پا شد.

این گزاش می افزاید: همچنین در نمایشگاه مذکور از سامانه مشاوره شغلی و آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که به منظور شناسایی شخصیت و نیازهای آموزشی -  مهارتی مورد نیاز هر سرباز در دوران خدمت سربازی راه اندازی شده بود با حضور امیر سردار فرحی، فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه و جمعی از فرمانده های لشگری رونمایی شد.

دکتر سلیمان پاک سرشت، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و امیر سردار فرحی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه با توجه به اهتمام جدی این سازمان به امر مهارت آموزی سربازان برای ورود به بازار کار و اشتغال بعد از پایان دوران سربازی در راستای اجرای تفاهم نامه منعقده،   در این رخداد ملی و علمی حضور فعال یافتند.

این گزارش تصریح می کند:  تفاهمنامه همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد کل نیروهای مسلح در سال 1396 منعقد و به دنبال آن متمم تفاهم نامه یاد شده در سال جاری  به امضاء رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح رسید.   

 

 

 

 

 

بازگشت