شرکت رییس، کارکنان،مدرسان و جمعی از دانشجویان مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان در راهپیمایی روز جهانی قدس
۹۷/۳/۱۸

 همگام با آحاد جامعه، رییس و کارکنان و مدرسان و تعدادی از دانشجویان مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت نمودند و از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و فلسطین دفاع کرده و اعلام نمودند همیشه در کنار مظلوم خواهند بود و در برابر ظلم و جور تسلیم نخواهند شد.

بازگشت