افتتاح مرکز علمی کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک
۹۷/۳/۲۰

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، در مراسمی با حضور دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، دکتر حسن احمدی مدیرعامل، مدیران و خانواده نراقی خیر و بانی احداث بنای علمی کاربردی و جمعی از استادان، دانشجویان و مددجویان، فعالیت های خود را به طور رسمی در آسایشگاه خیریه کهریزک آغاز کرد.

دکتر محمدحسین امید بیان کرد: در طول 2 سال گذشته هیچ مرکز آموزشی از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سطح کشور راه اندازی نشده است و در این مدت آسایشگاه کهریزک تنها مرکزی بوده که مجوز تاسیس مرکز علمی کاربردی دریافت کرده است.

وی یکی از دلایل تاسیس این مرکز آموزشی در مجموعه کهریزک را محیط واقعی کار در آن دانست و گفت: در اینجا مددیار با مددجوی خودش زندگی می کند و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، چنین شرایطی به ما انگیزه و امید داد که در محیط واقعی کار، آموزش از جنس علمی کاربردی می تواند صورت بگیرد و چشم انداز خوبی در این مرکز پیش روی ما است و امیدواریم در این مرکز مددیاران خوب برای کل کشور تربیت شوند.‏

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در ادامه گفت: با اعضای هیات مدیره و هیات امنای موسسه خیریه کهریزک اطمینان و اعتماد داشتیم همان گونه که تا کنون نیات خیرخواهانه در نگهداری و مراقبت از سالمندان و معلولان داشته اند، در آموزش هم بنایی غیر از کار خیر ندارند که امیدواریم این سنگ بنا به گونه ای گذاشته شود که آموزش ها با کیفیت و به بهترین وجه ارائه شود و مثل همیشه کهریزک الگویی برای سایرین باشد تا همانطور که در ساخت آسایشگاه ها از شما الگو می گیرند، در تاسیس مراکز آموزشی هم از شما الگوبرداری کنند.

وی با تاکید بر این که سالمندان و معلولان باید از آموزش ها و توانمندی های روز دنیا بهره مند شوند، اظهار کرد: با تاسیس این مرکز آموزشی نخستین گام در راه تربیت نیروهای کارآمد و ماهر در زمینه نگهداری سالمندان و معلولان در کشور برداشته خواهد شد.

در ادامه دکتر حسن احمدی، مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک و رئیس این مرکز علمی کاربردی نیز به تشریح فعالیت های این موسسه از 46 سال پیش تا کنون پرداخت و اظهارداشت: از 2 سال گذشته پیگیر مرکز علمی کاربردی در این موسسه بودیم و سال گذشته دوره های آموزشی پودمانی «مددیار سالمندی» را آغاز کردیم.

وی گفت: آسایشگاه کهریزک نزدیک نیم قرن فعالیت دارد. این موسسه به حدود 3000 مددجو در 3 بخش خدمت در منزل، مراقبت های روزانه و نگهداری دائم در آسایشگاه، به جامعه هدف خدمات ارائه می کند. دوره های آموزشی این مرکز آموزشی از 3 ماه پیش با 70 دانشجو و 6 استاد برگزار شده و امروز فعالیت های خود را با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به طور رسمی آغاز کرده است.

 

 

 

 

 

 

بازگشت