مشاوره و هدایت تحصیلی ایثارگران برای تحصیل در رشته های مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی
۹۷/۴/۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولین کارگروه مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی و بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، اولین کارگروه مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی و بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور مشاوره و هدایت تحصیلی متقاضیان ایثارگر ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در رشته های مهارتی این دانشگاه با حضور مدیران مربوطه در دفتر اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.

در این جلسه ، ظرفیت های موجود این دانشگاه و بنیاد شهید و امور ایثارگران برای هدایت تحصیلی متقاضیان ایثارگر برای تحصیل در رشته های مهارتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برگزاری جلسات منظم و ارزیابی مشاور هدایت تحصیلی تا زمان انتخاب رشته تحصیلی از دیگر برنامه های آتی این کارگروه است.

گفتنی است در حال حاضر حدود چهارده هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه جامع علمی کاربردی مشغول به تحصیل هستند و تشکیل کارگروه هدایت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر از مصوبات هیات رئیسه دانشگاه می باشد.

 

 

 

 

 

 

بازگشت