طراحی دستگاه شوینده رادیات خودرو
۹۷/۴/۱۶

پروژه نهایی دانشجویی کارشناسی مکانیک خودرو جهت ساخت دستگاه شوینده رادیاتور خودرو با تبدیل ماشین لباسشویی به سیستم کارواش

بازگشت