انتصاب نائب رئیس شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی
۹۷/۴/۱۹

 

 

 

 

 

 

 

 انتصاب نائب رئیس شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر سید احمدرضا پیش بین سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی به عنوان نائب رئیس شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، متن حکم محمدحسین امید به شرح زیر می باشد:

 

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر سید احمدرضا پیش بین

سرپرست محترم معاونت فرهنگی و دانشجویی

سلام علیکم؛

    با عنایت به تخصص، تعهد و شایستگی و تجربیات ارزنده جنابعالی و لزوم اجرای دقیق مقررات انضباطی در واحدها و مراکز تابعه دانشگاه جامع علمی کاربردی و براساس مجوز رئیس شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت‌علوم، تحقیقات و فناوری، جنابعالی  به‌عنوان "نائب رئیس شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه"  منصوب می‌گردید.

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت