کسب مهارت تخصصی دانشجویان مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان در محیط کار واقعی
۹۷/۵/۱۴

 به منظور کسب مهارت تخصصی دانشجویان در محیط کار واقعی ، درس کارورزی درترم تابستان در مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان ارائه گردید.

آقای خلیقی ریاست دانشگاه دوره کارآموزی را فرصتی طلایی برای حضور در محیط های موفق صنعتی، تجاری و خدماتی دانست و افزود یکی از مهم ترین مشکلاتی که بسیاری  از دانش آموختگان با آن مواجه خواهند شد کمبود تجربه عملی یا به عبارتی کم بار بودن رزومه کاری آنهاست که تاثیر نامطلوبی بر آینده شغلی دانشجو خواهد داشت. به همین منظور طبق هماهنگی انجام شده دانشجویان مرکز برای طی دوره کارورزی در ترم تابستان به صنایع و محیط های کار واقعی معرفی شدند.

لازم به ذکر است تعداد 133 نفر از دانشجویان مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان درس کارورزی را در ترم تابستان 97-96 انتخاب واحد نموده و در حال طی نمودن دوره می باشند.

بازگشت