جلسه اساتید گروه معارف اسلامی مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای کاشان
۹۷/۵/۱۴

به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای کاشان در این نشت رئیس دانشگاه با تاکید بر اینکه اساتید گروه معارف اسلامی در کنار تدریس متون درسی با ایجاد انگیزه و نشاط در کنار برقراری رابطه صمیمی باعث دل گرمی دانشجویان هستند، انتظارات و مطالبات دانشگاه را بیان کرد.

در ادامه اساتید محترم به بیان نکته نظرات خود پرداختند.

بازگشت