اهواز تسلیت
۹۷/۷/۲

 به شهادت رسیدن هموطنان عزیزمان در مراسم رژه شهر اهواز را خدمت همه مردم ایران تسلیت عرض می کنیم.

بازگشت