پنج مرکز نوآوری در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران واحد شرق راه اندازی شد
۹۷/۷/۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نقل از روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی استان تهران واحد شرق، مجوز پنج مرکز نوآوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران صادر شد.

دکتر اکرمی رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان تهران واحد شرق گفت: با مجوز ابلاغی از معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال جاری، این واحد استانی موفق به اخذ مجوز تاسیس مراکز نوآوری جامعه صنفی قالبسازان ایران با موضوع قالبسازی و صنایع وابسته، پولاد پیچ کار با موضوع طراحی و تولید اتصالات و صنایع وابسته، گروه صنعتی گلرنگ با موضوع شوینده ها و صنایع وابسته، شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) با موضوع حمل و نقل زیرزمینی، فرهنگ و هنر واحد 47 با موضوع معماری شد.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان تهران واحد شرق هدف از ایجاد مراکز رشد و نوآوری در این دانشگاه را ترغیب دانشجویان و استادان به انجام فعالیت های کارآفرینی مبتنی بر نوآوری و توانمندسازی آنان برای ایجاد شرکت های دانش بنیان و همچنین تقویت ارتباط دانشگاه با حوزه صنعت عنوان کرد.

دکتر اکرمی با بیان اینکه با راه اندازی این پنج مرکز، شمار مراکز رشد و نوآوری واحد استانی به ده واحد رسیده که در مراکز تحت نظارت این واحد استانی به­طور تخصصی فعالیت می­نمایند. این تعداد حدود 13% از مراکز رشد و نواوری دانشگاه جامع علمی کاربردی در سطح کشور را تشکیل می­دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت