آخرین فرصت ویرایش اطلاعات دانشجویان جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی توسط مراکز آموزشی تابعه
۹۷/۷/۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر اخوان بهابادی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی طی بخشنامه ای آخرین فرصت ویرایش اطلاعات ثبت نامی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی ورودی مهرماه سال 97 را صادر کرد.

در این بخشنامه آمده است: بررسی و ویرایش انتخاب واحد و سایر اطلاعات دانشجویان توسط مراکز آموزشی صرفاً از تاریخ 97/7/19 لغایت 97/7/30 امکان پذیر است.

همچنین تاکید شده است که مراکز آموزشی تابعه دانشگاه می بایستی حداکثر تمهیدات لازم را برای رفع مشکلات دانشجویان اتخاذ و اهتمام ویژه در این خصوص معمول نمایند.

لازم است در صورت بروز هرگونه مشکل در سامانه ثبت اطلاعات سریعاً مراتب به واحدهای استانی و واحدهای ستادی ذیربط دانشگاه منعکس گردد.

گفتنی است بخشنامه فوق از طریق اتوماسیون اداری این دانشگاه در اختیار مراکز آموزشی ارسال شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت