طی حکمی از سوی دکتر پاک سرشت؛ سرپرست مدیریت امور مسابقات ملی و بین المللی مهارت منصوب شد
۹۷/۷/۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

طی حکمی از سوی دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، غلامرضا راز به سمت سرپرست مدیریت امور مسابقات ملی و بین المللی مهارت منصوب شد.

 در این حکم آمده است:

مسابقات ملی و بین المللی مهارت فرصت مغتنمی برای توسعه تعاملات بین المللی سازمان، تجربه اندوزی نخبگان مهارتی و قلمرو مناسبی برای معرفی توانمندی‌ها و استعداد‌های نیروی کار ایرانی و ارتقاء جایگاه مهارت آموزی در کشور است. حصول نتایج شایسته و مورد انتظار در چنین رویدادهایی مستلزم برنامه‌ربزی بلند مدت برای جلب مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی در مدیریت و اجرای مسابقات، شناسایی استعدادهای مهارتی و تامین زمینه‌ی مناسب برای آماده‌سازی و پرورش نخبگان مهارتی کشور است. حمایت و پشتیبانی از نخبگان مهارتی در طراز سایر نخبگان کشور نیز نقش بسزایی در تحصیل منافع و نتایج کوتاه مدت و بلند مدت برگزاری و شرکت در این مسابقات دارد.

نظر به توانمندی و تجربیات ارزشمند جنابعالی در زمینه مسابقات و پیشنهاد معاونت محترم پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت، بدین وسیله شما را به عنوان «سرپرست مدیریت امور مسابقات ملی و بین المللی مهارت» منصوب می نمایم، انتظار دارم با استفاده از کلیه ظرفیت‌های درون و برون سازمانی تمامی مساعی خود را جهت تحقق اهداف ذیل به کار بندید:

-آسیب شناسی و اصلاح فرآیند برگزاری مسابقات مهارت با استفاده از خرد جمعی.

-ارتباط مستمر و فعالانه با سازمان مسابقات جهانی مهارت به منظور هماهنگی های لازم جهت حضور مقتدرانه تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی.

-ایجاد تعامل و ارتباط با نهادهای مربوطه در سایر کشورها به منظور تبادل اطلاعات، کارشناس و برگزاری مسابقات تدارکاتی دو یا چند جانبه.

-مساعدت در ایجاد تشکل و سمن برگزیدگان و مدال آوران سنوات گذشته و استفاده از تجربیات آنان در فرآیندهای اجرائی مسابقات ملی و بین المللی.

-استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در بخش خصوصی، صنایع، صنوف و بنگاههای اقتصادی، دانشگاهها و دیگر ذینفعان اجتماعی به منظور گسترش مشارکت آنان در این رویداد ملی.

-برنامه ریزی برای ارتقای جایگاه مسابقات ملی مهارت در کشور از طریق جلب همکاری دستگاه های حوزه مهارت آموزی در برنامه ریزی و اجرای مسابقات.

امید است در سایه الطاف خداوند متعال در اجرای امور محوله موفق و منصور باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت