بازدید دانشجویان مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان از موزه زاهدان
۹۷/۷/۳۰

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان تعدادی از دانشجویان مرکز از موزه زاهدان بازدید نمودند.

 

در این بازدید که معاونت فرهنگی مرکز و استاد شه بخش نیز حضور داشتند از قسمتهای مختلف موزه که شامل مشخصات سایت، محوطه باستانی شهر سوخته، کوه خواجه، دهانه غلامان، اسپیدژ، جیرفت، جنوب خراسان و سایر آثار باستانی – تاریخی منطقه جنوب شرق بود بازدید به عمل آمد.

بازگشت