برگزاری اولین دوره مسابقات مچ اندازی دانشجویان مراکز علمی کاربردی در استان سیستان و بلوچستان
۹۷/۸/۳

 به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان، چهارشنبه مورخ 2/8/97 ‌اولین دوره رقابت‌های مچ‌اندازی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سیستان و بلوچستان در دو بخش آقایان و بانوان در محل مرکز علمی کاربردی آموزش و پژوهش استانداری زاهدان با حضور ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان، رئیس کمیته مسابقات مچ اندازی استان، دبیر هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان، کارشناسان واحد استانی، روسای مراکز فنی و حرفه ای زاهدان،استانداری ،جهاد دانشگاهی و با حضور بیش از 80نفر از دانشجویان خانم و آقا مراکز برگزار شد.

بازگشت