در نشست با انجمن زنان کارآفرین مطرح شد؛ الگوی تعاملی توانمندسازی زنان و خانواده تدوین می شود
۹۷/۸/۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضاء هیئت مدیره انجمن زنان کارآفرین با معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در این نشست که روز پنجم آبان برگزار شد علاوه بر دکتر سلیمان پاک سرشت، معاون وزیر و رئیس سازمان، هاجر خواجه بولاقی، مشاور رئیس سازمان درامور بانوان و خانواده، فخر السادات محتشمی پور، رئیس هیأت مدیره  و سایر اعضای هیأت مدیره  انجمن زنان کارآفرین حضور داشتند، مقرر شد الگوی تعاملی توانمندسازی با محوریت خانواده در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تدوین شود .

دکتر سلیمان پاک سرشت ضمن بیان خط مشی های جدید سازمان گفت: جریان حمایت اجتماعی از مهارت آموزی با  همراهی خیریه ها در حال شکل گیری است. در حوزه توانمند سازی نیز به لحاظ ضرورت برنامه ریزی محلی، شناسایی گروه های هدف، اجرای درست آموزش، ارزشیابی و ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضیان و آموزشگران، جای خالی نهادهای مدنی احساس می شود .

به گفته وی همکاری انجمن زنان کارآفرین با دفتر امور بانوان و خانواده و حمایت حداکثری معاونت های ستادی سازمان، زمینه ساز حضور یکی از شرکای اجتماعی مرتبط با حوزه های آموزش مهارتی و کارآفرینی به خانواده ها، اقشار آسیب دیده و در معرض آسیب و روستائیان است.

دکتر پاک سرشت ضمن دعوت از انجمن به مشارکت در برنامه های سازمانی، خاطر نشان کرد: ایجاد بستر اشتغال پایدار و جریان سازی اجتماعی ارتقاء منزلت مهارت آموزی از جمله سیاست های جدید برنامه ریزی محلی و منطقه ای ستاد بوده و با توجه به محدودیت های بخش دولتی، این سازمان برای پیشبرد اهداف، نیازمند تسهیل گری تشکل های مردم نهاد و خیرین است.

مشاور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در امور بانوان و خانواده نیز گفت: در شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود،کشور نیازمند یک عزم ملی در پرورش کارآفرینان توانمند و ماهری است که بتوانند مطابق اقتضائات محلی و منطقه ای و پتانسیل های خاص استان ها است . افراد توانمندی در جامعه هستند که می توانند با حمایت های دولتی، غیردولتی و مشارکت آحاد جامعه از جمله خیرین، تشکل های مدنی، صاحبان سرمایه و اعتبار و پیشکسوتان بازار، پا به عرصه اشتغال گذارند.

وی افزود، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در صدد است در راستای ظهور و بروز این عزم ملی با تدوین یک الگوی تعاملی با انجمن زنان کارآفرین و ترسیم نقشه راه مشخص توانمند سازی افراد، نقش سیاستگذاری خود را ایفا کند.

به گفته خواجه بولاقی، در این نشست مقرر شد، محورهای همکاری مشترک از سوی انجمن زنان کارآفرین و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ارائه شده و پس از تشکیل کارگروه تخصصی و بررسی زوایای مختلف محورها، برنامه کاری مشترکی براساس الگوی مذکور، تدوین شود.

مشاور رئیس سازمان، تصریح کرد: ما در این الگو برآنیم با شبکه سازی و شناسایی خبرگان و افراد مستعد، به مدد شرکای اجتماعی، زمینه بروز استعدادهای مهارت آموختگان را فراهم آوریم.

در ادامه جلسه، گزارشی از فعالیت های انجمن زنان کارآفرین در جهت توانمند سازی زنان و خانواده در حوزه های محیط زیست، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی وکارآفرینی اجتماعی ارائه شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت