سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اعلام کرد؛ کلیات الگوی توسعه کمی و کیفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد تصویب شد
۹۷/۸/۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلیات الگوی توسعه کمی و کیفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد درجلسه هیئت نظارت مرکزی آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد کشور،  امروز دوازدهم آبان ماه سال جاری تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، این جلسه با حضور دکتر سلیمان پاک سرشت، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان، معاونان و مدیران کل ستادی و  اله کرم لیراوی، رئیس کانون انجمن صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و اعضای هیئت نظارت مرکزی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد در سالن جلسات ریاست این سازمان برگزار شد.

در این نشست دکتر پاک سرشت به کارگیری نقطه نظرات و دیدگاه های آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد را در الگوی توسعه کمی و کیفی آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد ضروری و حائز اهمیت دانست.

وی با بیان اینکه الگوی توسعه کمی و کیفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد با توجه به مقتضیات فعلی آموزشگاه های آزاد تدوین شده است، گفت: باید به تناسب شرایط کنونی کشور به سمت رویکرد جدید و شکل گیری مدیریت بخش خصوصی برویم.

دکتر پاک سرشت افزود: یکی از برنامه های بلندمدت سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور توسعه بخش خصوصی در حوزه آموزش های مهارتی فنی وحرفه ای است.

رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور با بیان اینکه به الگوی توسعه کمی و کیفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد باید به عنوان محصول نگاه کرد، گفت: با اجرای این الگو بخشی از مأموریت آموزشی سازمان به بخش خصوصی واگذار می شود و در آینده واگذاری ماموریت ها به بخش خصوصی توسعه می یابد.

دکتر پاک سرشت بهبود وضعیت موجود سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور را  از برنامه های مهم این سازمان عنوان کرد و افزود: ایجاد تغییرات دراین سازمان گام به گام صورت می گیرد.

امیر سعید مصباح، مدیر کل دفتر موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور نیز در جلسه مذکور به تشریح الگوی توسعه کمی و کیفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد پرداخت.

بنا بر این گزارش، حاضران این جلسه به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص الگوی توسعه کمی و کیفی آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد پرداختند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر تداوم برگزاری جلسات هیئت نظارت مرکزی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور تأکید کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت