معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور: ایجاد روحیه نشاط و ارتقای کارآیی کارکنان از برنامه های مهم سازمان است
۹۷/۹/۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در مرحله کشوری مسابقات ورزشی بانوان این سازمان، گفت: ایجاد روحیه نشاط و ارتقای کارآیی کارکنان از برنامه های مهم سازمان است.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، مهندس نادر فخری،  معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان در بازدید از مرحله کشوری مسابقات ورزشی بانوان از نگاه ویژه رئیس سازمان نسبت به برگزاری این مسابقات باهدف ایجاد روحیه نشاط و سرگرمی و ارتقای کارایی در بین همکاران خبرداد.

مهندس فخری افزود: دکتر پاک سرشت همکاران سالم و با نشاط را عامل تحقق اهداف و رسالت آموزشی سازمان می دانند لذا اهمیت برگزاری مسابقات ورزشی بین همکاران نیز در همین است.

وی تصریح کرد: عبور از شرایط کنونی مستلزم همدلی و هم اندیشی همکاران برای تعالی و اشاعه آموزش های مهارتی است.

مهندس فخری گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از طریق پرورش و اجرای آموزش های با کیفیت و اثربخش برای ایجاد اشتغال و کمک به رونق اقتصادی کشور می تواند بسیار تأثیر گذار باشد .

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ادامه گفت: نگاه ویژه وزیر و توجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مقوله مهارت آموزی گویای تأثیر این آموزش ها در حل معضل بیکاری است و این نگاه خواهد توانست سازمان را به جایگاه ارزشمند خود بازگرداند.

در پایان این مراسم، از رژه تیم های ورزشی  و کارکنان بسیجی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور توسط معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تقدیر شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت