برگزاری اولین جلسه کارگروه هم اندیشی نحوه ارزشیابی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با رویکرد پروژه محور
۹۷/۹/۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولین جلسه کارگروه هم اندیشی نحوه ارزشیابی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با رویکرد پروژه محور  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، کارگروه مذکور با هدف کیفیت بخشی به سنجش مهارت مطابق با نیاز بازار کار دردفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای  سازمان با همکاری مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور و دفاتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی و امور مسابقات ملی  و بین المللی مهارت هفتم آذرماه سال جاری برگزار شد.

بنا بر این گزارش، این کارگروه در فاز اول از گروه های پر مخاطب آموزشی شامل: گروه  برق، ماشین ابزار، صنایع خودرو، تاسیسات،  جوشکاری، صنایع چوب،  فناوری اطلاعات و صنایع پوشاک برای اجرای طرح آزمون های پروژه محور تعیین شده است.

این گزارش می افزاید: در جلسه مذکور استان های مجری طرح آزمون های پروژه محور توسط اعضای گروه و خبرگان و متخصصان بخش دولتی و غیر دولتی مشخص شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت