بازدید از موزه زاهدان به مناسبت روز دانشجو
۹۷/۹/۱۵

 به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان تعدادی از دانشجویان و اساتید مرکز از موزه زاهدان بازدید نمودند.

در این بازدید که معاونت فرهنگی مرکز و تعدادی از اساتید و دانشجویان حضور داشتند ضمن پذیرایی از دانشجویان و فراهم نمودن محیطی پرنشاط ، از قسمتهای مختلف موزه بازدید به عمل آمد.

بازگشت