برگزاری گردهمایی مراکز استان سیستان و بلوچستان با حضور معاون آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور
۹۷/۱۰/۱۸

در مورخ 18 دی ماه 1397 جلسه ی گردهمایی با حضور دکتر اخوان معاون آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و جناب آقای مهندس اشرفی، رئیس و کارکنان واحد استانی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان، رئیس مرکز علمی کاربردی فنی وحرفه ای زاهدان و تعدادی از روسای مراکز استان در محل سالن جلسات واحد استانی تشکیل گردید

در این جلسه وضعیت کنونی مراکز علمی کاربردی کشور و چشم انداز آینده ی دانشگاه توسط دکتر اخوان تشریح شد.

همچنین توسط مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان و رئیس مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان مشکلات مربوط به مراکز که در شرف تعطیلی است مطرح شد و تبعات مرتبط با تعطیلی مراکز و بیکار شدن نیروی انسانی نیز مطرح گردید.

گفتنی است مشکلات آموزشی و خالی بودن صندلی های مراکز و عدم حمایت لازم از مراکز علمی کاربردی و همچنین مصوبه عدم برگزاری کنکور در 85 درصد رشته ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی مطرح شد که مقرر گردید در سطح ملی پیگیری گردد.

بازگشت