ثبت نام فراخوان پایش کارآفرینان دانشگاه جامع علمی کاربردی تمدید شد
۹۷/۱۱/۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکترمهدخت بروجردی علوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی از تمدید فراخوان پایش کارآفرینان دانشگاه جامع علمی کاربردی ومهلت ارسال مستندات تا تاریخ 1397/12/15 خبر داد.

 

همچنین معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی دریافت مستقیم پرونده از کارآفرینان را توسط واحدهای استانی این دانشگاه مجازاعلام کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت