برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی ویژه مشاوران کانونهای مراکز آموزشی علمی کاربردی
۹۷/۱۲/۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، به همت اداره کل امور دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی، نخستین کارگاه آموزشی تخصصی با عنوان " نگرانی ها و نارضایتی از زندگی " ویژه مشاوران مراکز آموزش علمی کاربردی سراسر کشور در راستای تقویت کانونهای مشاوره مراکز آموزشی علمی کاربردی و افزایش دانش تخصصی مشاوران کانونهای مذکور در سالن نهم دی سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد.

این کارگاه آموزشی که با استفاده از نتایج طرح ملی سیمای زندگی دانشجویان با موضوع " نگرانی ها و نارضایتی از زندگی " و با  تدریس خانم دکتر قهاری عضو هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران اجرا شد به صورت حضوری برای مشاوران مراکز آموزشی واحد استانی تهران شرق تهران غرب و به صورت ویدئو کنفرانس برای مشاوران مراکز سایر واحدهای استانی دانشگاه برگزار شد.

از نتایج برگزاری کارگاه آموزشی مذکور می­توان به آشنایی بیشتر مشاوران با مفاهیمی از قبیل تعریف نگرانی، انوع نگرانی، محتوا و سنجش نگرانی و تعاریفی از نارضایتی از زندگی و نحوه برخورد و مداخله با دانشجویانی که  با موضوعات فوق به کانونهای مشاوره مراکز آموزشی مراجعه می کنند اشاره کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت