معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد
۹۸/۱/۲۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، طی حکمی از سوی دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر سیداحمدرضا پیش بین به عنوان معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد.

 

در بخشی از این حکم بر ارتقاء کیفیت فعالیت های حوزه فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تاکید شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت