در موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی صورت می‌گیرد؛ برگزاری نخستین دوره پسا دکتری با عنوان "چارچوبی برای گذار به آموزش پایدار بر پایه اندیشه‌ورزی نقادانه"
۹۸/۲/۱۶

 

 

 

 

 

 

 

 

نخستین دوره پسا دکتری در موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با نام "چارچوبی برای گذار به آموزش پایدار بر پایه اندیشه‌ورزی نقادانه" با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور برگزار می‌شود.

 به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، با انجام تفاهم‌نامه‌ای بین موسسه و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمید جاودانی دانشیار موسسه به عنوان مسئول طرح پسا دکترا و مطهره حمزه رباطی به‌عنوان پژوهشگر پسادکتری معرفی شدند.
گفتنی است دوره یاد شده در مدت دوازده ماه در موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت