با هدف گسترش آموزش های مجازی الکترونیکی؛ تفاهم نامه همکاری بین مرکز تربیت مربی وپژوهش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و شرکت نپا منعقد شد
۹۸/۵/۱۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفاهم نامه همکاری آموزشی در حوزه آموزش الکترونیکی بین مرکز تربیت مربی وپژوهش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و آموزش های مجازی elap منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیت مربی وپژوهش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،  در این جلسه  که با حضور کریم دلاویز، معاون فنی و آموزشی مرکز تربیت مربی، مدیر  آموزش های مجازی ایلپ و نماینده شرکت نپا برگزار شد، تفاهم نامه همکاری آموزشی در حوزه آموزش الکترونیکی بین این مرکز و آموزش های مجازی elap (شرکت نپا) منعقد شد.

بنا بر این گزارش: اجرای جلسات توجیحی و برنامه های فرهنگی لازم مرتبط با اساتید مرکز جهت آمادگی اولیه و فرهنگ سازی مشارکت در فرآیند تولید محتوای الکترونیکی، مشارکت در مراحل مختلف فرایند تولید محتوای الکترونیکی دوره های آموزشی مطابق استانداردهای مطرح آموزش الکترونیکی، ارائه زیرساختهای اجرای دوره های آموزش الکترونیکی، از اهداف مورد نظر در این تفاهم نامه است.  

در ادامه این گزارش می افزاید:  برگزاری کلاسهای مجازی (آنلاین)، وبینارها، اتاق های جلسات آنلاین در سامانه آموزش مجازی ایلپ (https://elap.ir) برای جامعه هدف مشخص، مشارکت در اجرای دوره های آموزشی تلفیقی (حضوری - مجازی) برای مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی، آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای، مراکز صنعتی طی هماهنگی با مرکز و همچنین برگزاری جلسات فرهنگ سازی و توجیحی با شرکتها، مراکز آموزشی و صنعتی طرف همکاری با مرکز در جهت اجرای دوره های آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی از دیگر تعهدات این تفاهم نامه است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت