طی حکمی از سوی سلیمان پاک سرشت؛ مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و نوسازی سازمان منصوب شد
۹۸/۵/۱۵

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

طی حکمی از سوی سلیمان پاک سرشت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، علی فروزش به سمت مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و نوسازی سازمان منصوب شد.

 

 در این حکم آمده است:

 

با استعانت از درگاه ایزد منان و نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان « مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و نوسازی سازمان» منصوب می شوید تا با استفاده از توانمندیهای همکاران محترم و تعامل با مدیران کل محترم ستادی و اجرائی سازمان و همچنین ارتباط موثر با سایر مسئولان اجرائی مرتبط، اهتمام خود را در جهت دستیابی به اهداف و آرمان های سازمان خصوصاً موارد ذیل معطوف نمائید.

-          ایجاد بسترهای تحقق سند چشم انداز 1404، سیاستهای ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و برنامه های توسعه.

-         اجرای سند راهبردی مهارت و فناوری و سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای.

-          همکاری و هماهنگی درسیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور حضور موثر در عرصه های بین المللی از طریق دیپلماسی مهارتی.

-         بودجه ریزی مبنی بر عملکرد در راستای توسعه و ارتقاء آموزش های فنی و حرفه ای.

-         استاندارد سازی، اصلاح و بهبود روش­ها، فرایندها و تحول در تامین و همچنین هزینه کرد منابع.

-         برنامه ریزی و تامین منابع مالی در راستای ارتقاء و توانمندسازی منابع انسانی.

-         سیاستگذاری و برنامه ریزی مبتنی بر توسعه و ارتقاء بهره وری منابع مالی و درآمدی.

-         داشتن تعامل و ارتباط موثر با تمامی دستگاهها و بخش های غیردولتی.

-         پیگیری و همکاری درتدوین اساسنامه سازمان، ساختار تشکیلاتی سازمان و ساماندهی پستهای سازمانی متناسب با برنامه ها و فعالیتهای ادارات کل و مراکز.

-         سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور ارتقاء بهره وری سازمانی.

امید است با توکل به خداوند متعال و کاربست حسن تدبیر در انجام وظایف محوله، گام های موثری در راستای اجرای برنامه های دولت تدبیر و امید، کار و رفاه اجتماعی و سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان بردارید.

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت