در جشنواره شهید رجایی؛ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران رتبه برتر دستگاه های اجرایی را کسب کرد
۹۸/۶/۱۷

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران در مجموع امتیازات شاخص های عمومی در گروه علمی، فرهنگی و آموزشی رتبه  برتر دستگاه های اجرایی را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران، رضا گرزین، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای این استان،  کسب این رتبه را تأییدی بر توانمندی، تلاش و نگرش حرفه‌ای کارکنان مجموعه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران دانست و افزود: دستگاه های اجرایی این استان با محوریت برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت، دولت الکترونیک و هوشمند سازی، برنامه مدیریت سرمایه انسانی، خدمات عمومی در فضای رقابتی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری، استقرار نظام جامع مدیریت و ... مورد ارزیابی قرار گرفتند.

گرزین با اشاره به شاخص های مورد نظر در ارزیابی عملکرد دستگاه ها افزود: بررسی میزان بازخورد اثربخشی سند چشم انداز توسعه، سنجش میزان هماهنگی عملکرد دستگاه ها با قوانین و سیاست ها، تعیین الگوهای مناسب دستگاه ها از تجربه های رتبه بندی گذشته و رتبه بندی مدیران در شاخص های عمومی و اختصاصی مورد توجه بوده است.

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران در پایان ضمن عرض تبریک به خانواده آموزش فنی و حرفه ای از مجاهدت فعالان بی ادعای حوزه مهارت آموزی استان تهران در «کسب افتخارآمیز مقام دستگاه برگزیده استانی در گروه علمی، فرهنگی و آموزشی» تقدیر کرد.

شایان ذکر است در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی از سوی استاندار تهران، محمود تقی پو، معاون اداری و پشتیبانی، رفعت خطیب، مسئول ارزیابی عملکرد، جواد روانبخش رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی و زهرا پاک، مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران مورد تقدیر قرار گرفتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت