آرشیو اخبار
آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
...
تاریخ خبر: ۹۵/۸/۲۴
اعلام مصوبات جدید کمیته علمی -کاربردی شورای گسترش آموزش عالی
...
تاریخ خبر: ۹۵/۸/۲۲
دستورالعمل راهنمای تکمیل ظرفیت داوطلبان دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای نظام آموزش مهارتی مهرماه سال
...
تاریخ خبر: ۹۵/۸/۱۶
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تکمیل ظرفیت پذیرش کدرشته‌ محل‌های پذیرش دوره‌ مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ‌کاربردی سال تحصیلی96-1395
...
تاریخ خبر: ۹۵/۸/۱۵
اطلاعیه تکمیل ظرفیت پذیرش کدرشته‌ محل‌های پذیرش دوره‌ مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ‌کاربردی سال تحصیلی96-1395
...
تاریخ خبر: ۹۵/۸/۱۵
50 هزار مدرس متقاضی تدریس در دانشگاه علمی-کاربردی
...
تاریخ خبر: ۹۵/۸/۱۵
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود مرکز آموزش علمی-کاربردی تعاون ،کارورفاه اجتماعی خراسان رضوی
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود مرکز آموزش علمی- کاربردی تعاون ،کارورفاه اجتماعی خراسان رضوی ...
تاریخ خبر: ۹۵/۸/۱۲
برگزاری کارگاه آموزشی میوه آرایی و سفره آرایی
برگزاری کارگاه آموزشی میوه آرایی و سفره آرایی ویژه دانشجویان ...
تاریخ خبر: ۹۵/۸/۱۱
بازدید ریاست محترم دانشگاه جامع علمی-کاربردی یزد و هیات همراه از مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد
بازدید ریاست محترم دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان یزد و هیات همراه از مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد...
تاریخ خبر: ۹۵/۸/۱۰
انتصاب سرپرست دفتر سنجش و آزمون دانشگاه جامع علمی-کاربردی
...
تاریخ خبر: ۹۵/۸/۹
دستورالعمل راهنمای تکمیل ظرفیت داوطلبان دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهای نظام آموزش مهارتی مهرماه 1395
...
تاریخ خبر: ۹۵/۸/۹
نشست مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای هتلداری با مدیران هتل های بزرگ غرب استان مازندران
نشست مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای هتلداری با مدیران هتل و اعضاء جامعه ی هتلداران استان مازندران...
تاریخ خبر: ۹۵/۸/۹
انتصاب سرپرست دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استانی چهارمحال بختیاری
...
تاریخ خبر: ۹۵/۸/۸
پوشش دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی تحت بیمه حوادث
...
تاریخ خبر: ۹۵/۸/۵
انتصاب سرپرست دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان خوزستان
...
تاریخ خبر: ۹۵/۸/۴
برنامه ریزی دانشگاه جامع علمی-کاربردی برای ایجاد هزار رشته مهارتی جدید
...
تاریخ خبر: ۹۵/۸/۴
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود...
تاریخ خبر: ۹۵/۸/۴
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تکمیل ظرفیت پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - کاربردی سال تحصیلی 96 - 1395
...
تاریخ خبر: ۹۵/۸/۴
دستورالعمل ثبت نام در ترم اول پذیرفته شدگان دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای نظام آموزش مهارتی سال 96-95
...
تاریخ خبر: ۹۵/۸/۲
دستورالعمل ثبت نام در ترم اول پذیرفته شدگان دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای نظام آموزش مهارتی سال 96-95
...
تاریخ خبر: ۹۵/۸/۲