آرشیو اخبار
بازدید هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی-کاربردی کشور
بازدید هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی-کاربردی کشور به سرپرستی جناب آقای دکتر بهرامی نسب و هیات همراه ...
تاریخ خبر: ۹۵/۲/۶
طراحی و تصویب سه تک پودمان گردشگری در علمی کاربردی هتلداری ساری
طراحی و تصویب سه تک پودمان مربوط به رشته ی گردشگری...
تاریخ خبر: ۹۵/۲/۵
دانشگاه جامع علمی-کاربردی رکورد دار بیشترین تعداد فارغ التحصیل شاغل است
...
تاریخ خبر: ۹۵/۲/۴
بازدید از مرکز
بازید مدیر کل محترم دفتر بهسازی ونظارت آموزش فنی وحرفه ای از مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای کاشان
...
تاریخ خبر: ۹۵/۲/۴
بازدید علمی دانشجویان مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای کاشان از کارگاه چاپ
بازدید دانشجویان طراحی دوخت از کارگاه چاپ روی لباس...
تاریخ خبر: ۹۵/۱/۳۱
کارآفرین در صنعت گردشگری دانشجو ناصر استکی و بازیابی درفضاهای مجازی
بازاریابی مجازی در صنعت گردشگری توسط ناصر استکی دانشجوی گردشگری...
تاریخ خبر: ۹۵/۱/۲۹
برگزاری کارگاه آموزشی سامانه سجاد ویژه دانشجویان در مرکز شرفدارکلا ساری
کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه سجاد ویژه دانشجویان ورودی جدید...
تاریخ خبر: ۹۵/۱/۲۳
کرسی آزاد اندیشی با موضوع نقش ماهواره ها در حجاب بانوان در مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد
کرسی آزاد اندیشی با موضوع نقش ماهواره ها در حجاب بانوان در مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد ...
تاریخ خبر: ۹۵/۱/۲۳
بازدید جناب آقای دکتر سازگار نژاد ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشوراز مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد
بازدید جناب آقای دکتر سازگار نژاد ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای آیت اله خامنه ای یزد...
تاریخ خبر: ۹۵/۱/۲۳
طراحی ساختار جدید مهارت‌آموزی/ اجرای آموزش‌های غیررسمی شغلی
...
تاریخ خبر: ۹۵/۱/۲۲
برگزاری ژوژمان غذا
برگزاری ژوژمان غذا در رشته های آشپزی - قنادی و میزآرایی...
تاریخ خبر: ۹۵/۱/۲۲
تمدید مهلت ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی
...
تاریخ خبر: ۹۵/۱/۲۲
انتصاب سرپرست هسته گزینش دانشگاه
...
تاریخ خبر: ۹۵/۱/۲۱
سلام بر تمام زنان ایرانی
...
تاریخ خبر: ۹۵/۱/۲۱
سفارش مهارت، اولویت سازمان آموزش فنی و حرفه¬ای کشور در سال ۹۵
...
تاریخ خبر: ۹۵/۱/۲۱
آغاز ثبت نام هفدهمین مسابقات ملی مهارت، انتخابی چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت _ ابوظبی-2017
...
تاریخ خبر: ۹۵/۱/۲۱
راه اندازی شبکه مجازی Iran Skill در جهت توسعه آموزش های مجازی
...
تاریخ خبر: ۹۵/۱/۲۱
انتصابات در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
...
تاریخ خبر: ۹۵/۱/۲۱
سلام بر تمام زنان ایرانی
...
تاریخ خبر: ۹۵/۱/۲۱
برگزاری دومین دوره مسابقات ملی دانشجویی نوآوران انرژی و محیط زیست: "آپ¬ سبز بهینه-سازی انرژی"
...
تاریخ خبر: ۹۵/۱/۱۸